Men genuin förankring i miljön

GAJD arkitekter arbetar för en god och hållbar utveckling som har sin utgångspunkt i den befintliga miljön.
Vi jobbar med stort engagemang och kompetens i nära samråd med våra uppdragsgivare.

Våra uppdrag spänner över ett brett arbetsfält med ny- och ombyggnadsprojekt, fysisk planering, hyresgästanpassningar och inredning. Vi arbetar även med fastighetsutveckling och förvaltningsrelaterade uppgifter.

Vi strävar alltid efter att hitta nya kreativa lösningar anpassade efter vår beställares visioner och mål.
Kontoret har stor erfarenhet av såväl kommersiella projekt som kulturhistoriska uppdrag – inte minst som slottsarkitekt.

GAJD arkitekter har 13 medarbetare och ägs av Gertrud Gudmundson, Magnus Englund och Mikael Nädele.