Om oss

Om oss

Vi strävar efter en mänskligt orienterad, funktionell och vacker arkitektur. Vi arbetar med de flesta typer av projekt för offentlig sektor, företag, kyrkor och privatpersoner. Ett särskilt intresse har vi för kulturhistoriska byggnader samt ekologiska aspekter på byggandet.

Personligt engagemang är ett nyckelord för oss. Vi tycker det är viktigt med helheten i ett byggprojekt. Helst tar vi ansvar för projektet från de första skisserna, via kostnadsberäkning, totalprojektering, kvalitetssäkring, upphandling, byggledning och kontroll till ett fullt färdigt hus. Då får kunden den bästa kontrollen över utförande, kvalité och ekonomi.

Foto: Allan Ahlman