• Werners Gourmetservice

Werners Gourmetservice

Beställare
Werners Gourmetservice AB

Vi har varit med sedan företagets etablering på plats. Uppdraget har fortlöpt med olika ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader i den kulturhistoriskt intressanta industrimiljön.