• VILLA WAHLSTRÖM

VILLA WAHLSTRÖM

Skara

Beställare
Privatperson

Efter en lång förfallsperiod återfick arkitekt F A Wahlströms hus från 1888 sitt forna utseende samtidigt som det blev en modern bostad för en ung familj. Efter noggranna arkivstudier och detaljerade ritningar blev resultatet så bra att byggnaden fick Skara kommuns byggnadsvårdspris.