• VILLA VARNHEM

VILLA VARNHEM

Beställare
Privatperson

Efter en förödande brand hotade rivning av den ålderdomliga mangårdsbyggnaden, granne med Varnhems klosterkyrka. Vi gjorde en noggrann brandutredning och statusbesiktning, vilket resulterade att byggnaden mot alla odds kunde restaureras och återskapas till sitt tidigare skick.