• VETERANBILSGARAGE

VETERANBILSGARAGE

Beställare
Privatperson

Nybyggnad av garage för att härbärgera ett större antal veteranbilar av exklusivare modell. Byggnaden är uppförd i äldre stil för att passa sitt innehåll. Massiva tegelstensväggar med konvexa fogar, skivtäckt plåttak osv. Under hela byggnaden finns en källare dit bilarna kan nå via en saxlift. Verkstad med smörjgrop. Specialtillverkade snickerier pga den extremt höga säkerhetsnivån.