• TORP I VALLE

TORP I VALLE

Beställare
Privatperson

Ett litet torp med en ganska klumpig tillbyggnad fick en ny gestaltning som smälter väl in i bygden, där landskapsbildsskydd gäller. En andravåning byggdes, och tillbyggnaden omgestaltades. För att koppla samman huskropparna skapades en intressant uppglasad mellandel. Genom detta grepp kunde vi ge byggnaden rätt proportioner, som är så viktiga för helhetsbilden. Byggnaden fick Skara Kommun Byggnadsvårdspris 2023.