• TANUMS FÖRSAMLINGSHEM

TANUMS FÖRSAMLINGSHEM

Beställare
Tanums församling

Ett helt nytt församlingshem i anslutning till 1800-talskyrkan med sin kyrkogård. Byggnaden är modern i både gestaltning och material. Men genom den dominerande vita fasadkulören och det röda tegeltaket bildar den en harmonisk helhet med kyrkan. Den ger ett livfullt intryck genom sina olika former och byggnadsdelar. Samtidigt blir det ett lugn intryck genom den diskreta färgsättningen i svart, vitt och rött. Invändigt är det en betydligt mer kraftfull kulörsättning, vilket också speglas i de urskurna delarna på flyglarna. Fasadbelysningen är tillbakahållen till förmån för belysningen inne i byggnaden – ljuset ska spegla det liv som strömmar ur byggnadens inre!