• Suntaks gamla kyrka

Suntaks gamla kyrka

Beställare
Statens Fastighetsverk
Tid
2017

En Vård- och underhållsplan på Suntaks gamla kyrka i Tidaholms kommun har upprättats. Suntaks gamla kyrka uppfördes troligen under första delen av 1100-talet. En dendrokronologisk undersökning av en ekplanka ovanför södra porten visar på år 1135-1138. I kyrkan finns mycket bemålat trä samt muralmålningar. Vissa målningar är medeltida. Dessutom har vår målerikonservator gjort ett åtgärdsprogram för allt bemålat trä i kyrkan.