• SOMMARHEMMET SKOGSHYDDAN

SOMMARHEMMET SKOGSHYDDAN

Beställare
Equmeniakyrkan Lidköping

Efter en brand ska ett nytt sommarhem byggas. Det ska innehålla caféverksamhet, samlingslokal för konserter och gudstjänster, kontor och lokaler för ungdomsverksamhet. Ytan på den nya byggnaden blir stor, men genom att dela upp den i flera huskroppar skapas en småskalighet och intimitet som önskas. Genom att ändra angöringsflödena till caféet kommer gästerna mer naturligt till entrén och läget vid Vänerns strand möter på ett vackrare sätt än tidgiare. Dessutom separeras transporter till köket.