• Skaras gamla Tingshus

Skaras gamla Tingshus

Skara

Beställare
1. Skara kommun 2. Emprender AB

Skaras tingshus från 1904 ritades av Lars Kellman och kom senare att nyttjas av Skara Skolscen. Ateljé Arkitekten ritade en omfattande till- och ombyggnad av skolan. Den stod klar 1992. 2018-19 ritade företaget om byggnaden till 8 exklusiva och spektakulära bostadslägenheter. Byggnaden har ett kulturhistoriskt skydd i detaljplanen