• RÅDA FÖRSAMLINGHEM

RÅDA FÖRSAMLINGHEM

Beställare
Södra Kållands pastorat

Råda församling får ett nytt församlingshem på drygt 1000 kvm, placerat i omedelbar närhet till den medeltida kyrkan. Det känsliga läget ställer höga krav på gestaltningen, som fångar upp kyrkans material och kulörer samtidigt som uttrycket präglas av vår egen tid. För att huset ska underordna sig kyrkan trots sin storlek, byggs även ett sutterängplan. Byggnaden görs också konisk så att delen som ses tillsammans med kyrkan blir mindre, och delen som vetter bakåt med vidunderlig utsikt över Lidköping görs bredare och i två plan med stora fönster.