• PRIDO, TRÅVAD

PRIDO, TRÅVAD

Beställare
Prido AB

Vi har bidragit vid flera projekt inom företaget, som tillverkar portlösningar till framför allt industrin. Både vad gäller de egna lokalerna i samband med om- och tillbyggnad – t ex entréförhållanden, och utveckling av företagets produkter vad gäller kulörsättning, namngivning av produkter, broschyrmaterial mm.