• ÖVERUMS BRUKSHERRGÅRD, VÄSTERVIK

ÖVERUMS BRUKSHERRGÅRD, VÄSTERVIK

Beställare
Länsstyrelsen Kalmar

Upprättande av vård- och underhållsplan för herrgården till Överums bruk utanför Västervik.