• Maskinhuset

Maskinhuset

Beställare
Skara Energi AB

Vid sekelskiftet 1900 ritade Ernst Torulf ett vattentorn samt lokaler för energi- och vattenverk med lågvattenreservoar i Skara. Den sistnämnda lokalen ritades om till kontorslokaler för Skara Energi, Billinge Energi samt Fastbit. De yttre ornamenten återskapades och många detaljer invändigt togs tillvara i de nya lokalerna på ett intressant och spännande sätt, trots att ombyggnaden var omfattande.