• Marieholm Residenset

Marieholm Residenset

Mariestad

Beställare
Statens fastighetsverk

Sedan 2019 är Helena Granath utsedd till Husarkitekt för residenset. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne och i anslutning till residenset bedriver Göteborgs Universitet sin byggnadsvårdsutbildning Da Capo. Husarkitekten står bland annat inför utmaningen att skapa bättre tillgänglighet för personer med nedsatta funktioner samtidigt som de kulturhistoriska värdena måste bevaras.