• LUNDS BY, GLADHAMMAR

LUNDS BY, GLADHAMMAR

Beställare
Länsstyrelsen Kalmar

Upprättande av vård- och underhållsplan för byggnadsminne. Lunds by är en sammanhållen bybildning med åtta bostadshus symmetriskt formerade kring en torgbildning. Till bostadhusen hör en stor mängd ekonomibyggnader för jordbruken som hör till.