• Kyrkans hus i Falköping

Kyrkans hus i Falköping

Beställare
Falköpings pastorat
Projekt
Delad entreprenad
BTA
1 400 m2
Tid
2013-2017

Fastigheten Klockaren 1 är en kvartersbyggnad i nära anslutning till S:t Olofs kyrka i centrala Falköping. Byggnaden uppfördes vid sekelskiftet 1900 som affärshus i markplan och med bostadsdel en trappa upp. Fastigheten övertogs av Falköpings pastorat med avsikt att byggas om till pastorsexpedition och församlingshem.

De första skisserna togs fram 2013 i dialog med pastoratet. Ändring i detaljplan för ny verksamhet krävdes. Initialt var syftet att knyta byggnaden på Klockaren 1 till kyrkomiljön kring S:t Olofs kyrka och placera församlingshemsfunktioner som är svåra att implementera i en medeltida kyrka där istället. Projektet utvecklades med tiden och pastoratet såg fördelar med att placera pastorsexpeditonen med kontorsarbetsplatser även här. Syftet har också varit att behålla viss extern verksamhet i gatuplan och de två befintliga lägenheterna i vindsplanet samt tillgängligöra en av dem.
Hösten 2015 startade projekteringsarbetet för ombyggnad. Pastoratet anlitade på nytt Ateljé Arkitekten för en förprojektering och kostnadsberäkning. Projektet gick vidare till förfrågningsunderlag och byggskede. Ombyggnaden var klar för invigning sommaren 2017.