• KV HÄGGEN, LIDKÖPING

KV HÄGGEN, LIDKÖPING

Beställare
Lunnebergs fastigheter AB

En byggnad från 1930 byggs om och till så att 12 bostadslägenheter skapas. Tillbyggnaden gestaltas i modernare stil, och genom noggranna höjdstudier klarar man att få in tre våningsplan utan att det strider mot detaljplanen.