• KV FABRIKÖREN
  • KV FABRIKÖREN
  • KV FABRIKÖREN
  • KV FABRIKÖREN
  • KV FABRIKÖREN

KV FABRIKÖREN

Falköping

Beställare
Hyresbostäder AB, Falköping

Haglunds rullgardinsfabrik bredde ut sig över ett halvt kvarter med kulturhistoriskt intressanta industribyggnader från olika epoker. Lokalerna ritades om till ett 40-tal bostadslägenheter plus cirka 1000 kvm butikslokaler. Genom att ta tillvara lokalernas möjligheter skapades unika lägenheter med kvaliteter utöver det vanliga.