• Kavelbrohallen
  • Kavelbrohallen
  • Kavelbrohallen

Kavelbrohallen

Beställare
Johanna Doyle, Skövde kommun

500 Läktarplatser.
Totalentreprenad Erlandssons Bygg.
Kinnekullekonsult grundläggning och ansvarig konstruktör.