• JULAS HUVUDKONTOR

JULAS HUVUDKONTOR

Beställare
Jula AB

Julas expansion krävde nya lokaler, vilkas skapades i anslutning till dess centrallager i Skara. I första etappen på drygt 5000 kvm byggdes kontor för direktionen och övriga medarbetare på ett entresolplan, 25×200 m, inne i lagret. Utmaningen var bl a att skapa goda arbetsmiljöer med en god logistik för personal och besökare, vilket krävde stor kreativitet. I senare etapper har kontorslokalerna utökats ytterligare enligt den princip som fastslogs i första etappen.