• Info Underhållsplanering

Info Underhållsplanering

Vi arbetar med underhållsplanering för bostadsrättsföreningar, privata fastigheter, kyrkor och andra kulturbyggnader. Vi använder oss av datorprogrammen Incit Xpand och DeDU.

Kristina Bergkvist, Bebyggelseantikvarie/Underhållsplanerare
kristina@ateljearkitekten.se
Tel. 0726-44 55 74

Bostadsrättsföreningar och privata fastigheter
En underhållsplan berättar om framtida åtgärder, var de finns och vad de kostar. Underhållsplanen är ett verktyg för ekonomisk planering och säkerställer fastighetens värde på sikt. När det planerbara underhållet bestäms så minskar också risken för akuta reparationer och oförutsedda avgiftshöjningar. En underhållsplan är ett arbetsredskap för styrelsen som är lätt att överlämna vid byte av medlemmar eller till kommande generationer. En underhållsplan ska regelbundet uppdateras för att vara aktuell och spegla det verkliga underhållet. Vi arbetar med tillhörande avtal för respektive underhållsplan och skapar på så vis en bestående kontakt mellan underhållsplanerare och beställare.

Kyrkor och andra kulturbyggnader
En Vård- och underhållsplan berättar om framtida åtgärder, var de finns och vad de kostar. Vård- och underhållsplanen är framförallt ett verktyg för att identifiera och säkerställa de kulturhistoriska värden som ska beaktas, men är också ett verktyg för ekonomisk planering. Vård- och underhållsplanen ska fastställa byggnadens olika värden på sikt. När det planerbara underhållet bestäms så minskar risken för akuta reparationer och oförutsedda kostnader. En Vård- och underhållsplan är ett arbetsredskap för exempelvis en församling eller en styrelse, den är lätt att överlämna vid byte av medlemmar eller personal. En Vård- och underhållsplan ska regelbundet uppdateras för att vara aktuell och spegla det verkliga underhållet. Vi arbetar med tillhörande avtal och skapar på så vis en bestående kontakt mellan underhållsplanerare och beställare.