• HÖGSTENA KYRKA

HÖGSTENA KYRKA

Beställare
Stenstorps pastorat
Tid
2019

Strax nedanför Plantabergets västra kant, på Falbygden ligger Högstena kyrka. Från berget leder en bäck i kanten av kyrkogården som inramas av en stenmur. Kyrkan består av ett långhus med rakt avslutat kor i öster, sakristia i norr samt ett vapenhus i väster. Koret och de östra delarna av långhuset är troligen från 1100-talet eller 1200-talets första hälft. 2019 gjordes en ny Vård- och underhållsplan för kyrkan.