• HELGERUMS SLOTT

HELGERUMS SLOTT

Beställare
1. Länsstyrelsen Kalmar. 2. Privatperson

Efter att ha utfört en vård- och underhållsplan för slottet med tillhörande byggnader genomfördes en restaurering och upprustning av stomme, tak, fasader mm. Anläggningen är ett byggnadsminne.