• GREEN TECH PARK

GREEN TECH PARK

Skara

Beställare
Skara Näringslivsbolag

Total ombyggnad av flera lokaler till en företagspark och neutral nätverksaktör för näringslivsutveckling med naturen som resurs. I uppdraget ingick såväl kvalificerad arkitektverksamhet som inredning och färgsättning och projekteringsledning.