• GAMLA MISSIONSKYRKAN, FALKÖPING

GAMLA MISSIONSKYRKAN, FALKÖPING

Falköping

Beställare
Hyresbostäder AB, Falköping

I samband med att vi ritade nya lokaler för Missionskyrkan, blev den gamla kyrkan ledig. Vi ritade då om den till nya kontorslokaler för allmännyttan, som i och med detta fick eleganta och ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Ett bjälklag byggdes i delar av den gamla kyrkolokalen, men stora delar av volymen och även andra kvaliteter i byggnaden togs tillvara. Dessutom inryms ett antal bostadslägenheter och kontor och studielokaler för Vuxenskolan.