• FORSKNINGSHUSET, SLU

FORSKNINGSHUSET, SLU

Skara

Beställare
Sveriges Lantbruksuniversitet

När SLU fick nya lokaler i Skara 2002 anlitades Ateljé Arkitekten som kontrollansvarig samt inredningsarkitekt. All fast inredning, belysning, färgsättning mm utfördes i de nya lokalerna samt de anslutna befintliga.