• Djäknehuset, Nytt stadshus i Skara

Djäknehuset, Nytt stadshus i Skara

Skara

Beställare
Skara kommun
Projekt
Samverkansentreprenad med SERNEKE och Skara kommun
BTA
3 590 m2
Tid
2016-2019

Det Högre Allmänna Läroverket i Skara stod klart att invigas 1871 och uppfördes efter ritningar av Helgo Zettervall. Nygotik karaktäriserar exteriör såväl som interiör. Syftet i projektet har varit att skapa ett stadshus med historisk förankring i byggnaden men med moderna, tillgängliga, funktionella och trivsamma arbetsplatser för politiker och tjänstemän. Det innebär en publik del och en intern del med flöden som skall anpassas till befintliga strukturer. Tekniska installationer skall integreras med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde. Syftet har också varit att synliggöra och återskapa vissa delar av den inredning som starkt förknippas med Helgo Zettervalls intentioner i det nygotiska stilidealet. Dessa områden har avgränsats till korridorer och trapphus samt den stora mycket stiltypiska aulan med gotiska valv och panelleringar.