• Detaljplan för Blomberg i Götene kommun

Detaljplan för Blomberg i Götene kommun

Beställare
Privat
Tid
2018-2019

Exploateringsutredning i attraktivt läge på Kinnekulles sluttning ner mot Vänern. Arbetet har resulterat i en detaljplaneprocessen med ett 30-tal småhustomter. Uppdraget omfattar exploateringsutredning, illustrationsplan och planbeskrivning inkl samordning av utredningar.