• Björkbackens förskola

Björkbackens förskola

Skara

Beställare
Skara kommun
Projekt
Ombyggnad av Björkbackens förskola i Skara
Tid
2018

I nära dialog med verksamheten på Björkbackens förskola har vi skissat fram tre nya avdelningar. Förskolan har idag 6 avdelningar varav en avdelning är öppen även nattetid. Utredningsskedet innefattade en enkätundersökning bland personalen och en arbetsgrupp sattes samman.
I projektet skapades bland annat en ny entré med gröna inslag såsom växtlighet i vajrar och gröna tak.