• ARLA, GÖTENE

ARLA, GÖTENE

Beställare
Arla Foods AB

Vi har arbetat med Arla sedan 1950-talet. Det är ständigt pågående om-, till- eller nybyggnader. Ofta bidrar vi med utredningar av teknisk art. Dessutom handlar det om bygglov, kontrollansvar, konstruktionsprojektering, kalkyler och projektledning.