Skara    Götene    Göteborg

Kontakta oss

SKARA

E-postNamnArbetsområden
Skicka e-post till Allan Ahlman! Allan Ahlman
Arkitekt SAR/MSA
0511-108 28
Byggnadsprojektering.
Kontrollansvarig enl PBL nivå k. Cert.
Detaljplaner. Byggnadsvård.
Slottsarkitekt Bohus fästning och Läckö slott.
Skicka e-post till Helena Granath! Helena Granath
Arkitekt MSA/Civilingenjör
0511-108 28
Byggnadsprojektering.
Företag. Detaljplaner.
Byggnadsvård.
Skicka e-post till Cecilia Jonsson! Cecilia Jonsson
Inredningsarkitekt MSA
0511-108 28
Byggnadsprojektering.
Inredning, färgsättning. Privatpersoner.
Byggnadsvård.
Skicka e-post till Fredrik Wikman! Fredrik Wikman
Arkitekt SAR/MSA
0511-108 28
Byggnadsprojektering.
Bostadsanpassning/tillgänglighet. Detaljplaner.
Byggnadsvård.
Skicka e-post till Maja Velcovska! Maja Velkoska
Arkitekt SAR/MSA
0511-108 28
Byggnadsprojektering.
Visualisering.
Byggnadsvård.
Skicka e-post till Kristina Bergkvist! Kristina Bergkvist
Bebyggelseantikvarie
0511-108 28
Vård- och underhållsplaner.
Kulturhistoriska utredningar. Kulturmiljöprogram.
Åtgärdsprogram. Projektledare.
Skicka e-post till Anna Lokrantz! Anna Lokrantz
Underkonsult, bebyggelseantikvarie
0735-69 50 81
Redaktör tidskriften Byggnadskultur.
Kulturarvsfrågor.
Skicka e-post till Annica Björklund! Annica Björklund
Målerikonservator
0763-19 52 59
Konservering måleri, konstverk,
tapeter mm.
Utredningar, besiktning.
Åtgärdsprogram
Skicka e-post till Stellan Carlberg! Stellan Carlberg
Byggnadsingenjör
0511-108 28
Byggnadsprojektering.
Företag. projektledning.
Byggadm. Byggnadsvård.
Skicka e-post till Kenny Olsson! Kenny Olsson
Cad-ritare, möbelsnickare
0511-108 28
Cad-ritning.
Fönsterrenovering, fastighetsskötsel.
Skicka e-post till Monica Wallner! Monica Wallner
Kamrer
0511-108 28
Bokföring, ekonomi, löner mm.
Skicka e-post till Ove Rydberg! Ove Rydberg
Underkonsult kök
0511-65 98 80, 070-544 39 76
Storkök. Projektering. Utredningar.


GÖTENE

E-postNamnArbetsområden
Skicka e-post till Lars Jansson! Lars Jansson
Civilingenjör
0511-506 00, 072-729 66 00
Statiska konstruktioner.
Kontrollansvarig enl PBL nivå k. Cert.
Skicka e-post till Sven-Åke Persson! Sven-Åke Persson
Byggnadsingenjör
0511-506 00
Seniorkonsult.
Industrier.
Byggadministration.
Skicka e-post till Bosse Andersson! Bosse Andersson
ingenjör
0511-108 28
Projektledning.
Industriprocesser.
Livsmedelhygien. Brand.
Skicka e-post till Sture Larsson! Håkan Nordh
VVS-ingenjör
0511-506 00
VVS-projektering.
Industriprocesser.


GÖTEBORG

E-postNamnArbetsområden
Skicka e-post till Richard Gustavsson! Richard Gustavsson
Byggnadsingenjör
072-712 81 50
Byggadministration. Byggledning, kontroll.
Entreprenadbesiktningar.
Kostnadskalkyler.
Kontrollansvarig enl PBL nivå k. Cert.
Byggnadsvård.
Skicka e-post till Annica Björklund! Annica Björklund
Målerikonservator
0763-19 52 59
Konservering måleri, konstverk,
tapeter mm.
Utredningar,besiktning.
Åtgärdsprogram
Skicka e-post till Lovisa Sundemo! Lovisa Sundemo
Grafisk Designer
0763-19 52 59
Grafisk design. Fotografering.
Utställningar, broschyrer, företagsprofiiering