Skara    Götene    Göteborg

Van beställare

Ateljé Arkitekten/Kinnekulle Konsult är ett arkitektkontor som kan erbjuda arkitekt- och konstruktionstjänster i alla olika projekteringsskeden inklusive projekteringsledning och kontrollansvar. Helst är vi med redan på idéskedet, men vi kan även komma in vid framtagning av bygghandlingar för olika entreprenadformer. Vi kan också åta oss totalprojektering, då vi i vår tur handlar upp underkonsulter. Vi kan även åta oss entreprenadbesiktningar.

Kvalitetssystem

Vi har ett utarbetat kvalitetssystem som grunden i vårt kvalitetsarbete. Det utgår från SS-ISO 9001. Med detta som grund kan en objektsanpassad kvalitetsplan utarbetas. Vår kvalitetspolicy är "rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris".

» Ladda ner vårt kvalitetssystem

Miljöarbete

När det gäller miljöaspekter på byggandet kan man mena olika saker och man kan också lägga sig på olika ambitionsnivåer. Vi har tagit fram ett miljödokument där vi på ett enkelt sätt reder ut detta. Detta dokument ligger också till grund för vår projektering och för en diskussion med beställaren när det gäller vilken hänsyn man ska ta till dessa frågor i bygg- och projekteringsprocessen. Vårt miljödokument kan rekvireras.

» Ladda ner information om miljöanpassat byggande

» Ladda ner information om miljöledningssytem