Skara    Götene    Göteborg

Privatpersoner

Om du som privatperson ska bygga om, bygga till eller bygga nytt, börjar någon av oss arkitekter med att göra ett besök på plats. Om det inte är för långt ifrån Skara kostar detta besöket inget utöver resekostnaden. Vi diskuterar då i lugn och ro igenom projektet. Vad ska göras? Vilka behov och önskemål har du osv? Därefter pratar vi igenom hur vi kan nå dit. Vi försöker också bedöma hur mycket arbete det innebär för oss, och vad kostnaden blir för dig.

Vi brukar dela upp arbetet i två delar. Del ett innebär att vi tillsammans arbetar fram ett förslag anpassat till dina önskemål samt övriga förutsättningar som kan finnas, t ex tomten, väderstreck, omgivande bebyggelse osv. Resultatet från vår sida är planritningar, fasadritningar, sektionsritning (genomskärning) samt en s k situationsplan som visar hur det hela ligger på tomten samt i förhållande till omgivningen. Det är vad som krävs för att söka bygglov. För en normal nybyggd villa brukar kostnaden för detta bli ungefär 40-50.000 kr med moms.

De flesta vill sedan gå vidare med del två. Här preciserar vi olika delar. Hur ser trappräcket ut, dörrar och fönster, omfattningen kring dessa, är det parkett i vardagsrummet och i så fall vilken sort och kvalité, vad ska det vara för golvlist… Det finns en hel del som man måste precisera om man är intresserad av hur det ska se ut. Resultatet blir att bygglovritningarna kompletteras med ytterligare text och förklaringar, nya ritningar kommer till på väsentliga detaljer, förteckningar upprättas för dörrar och fönster samt en rums- och målningsbeskrivning görs där vi bl a skriver in alla ytskikt och utrustning i de olika rummen. Dessutom behöver man göra konstruktionsritningar med beräkningar och detaljer. Dessa ritningar påverkar bl a byggnadens energiåtgång, och därmed byggnadens driftskostnad. Kostnaden för att ta fram handlingarna för del två kan variera mycket, bl a beroende på vilken typ av hus det är och hur stort och komplicerat det är, grundläggningsförhållanden osv. Ofta ligger kostnaderna för del två på 100.000-200.000:- med moms. Alla dessa handlingar kan nu användas som förfrågningsunderlag (dvs för att få in priser från olika byggmästare), vid det tekniska samrådet som kommunen kallar till innan byggstart, och slutligen för att bygga huset.

(Det finns också en möjlighet att göra betydligt enklare och färre handlingar till del två, t ex inga konstruktionsritningar alls. Då överlåter man det åt byggmästaren som ombesörjer att handlingarna tas fram. Fördelen med detta är att man skjuter fram kostnaderna någon månad, och nackdelen är att man minskar sitt eget inflytande över utförandet).

Innan man skickar ut det på förfrågan behövs dock ytterligare två saker. Dels behöver man ett underlag vad gäller el, värme, vatten & avlopp. Detta utför inte vi på Ateljé Arkitekten, men vi hjälper gärna till med att få det gjort. Dels behöver man en beställningsskrivelse inklusive administrativa föreskrifter, som senare fungerar som kontrakt gentemot byggmästaren. Denna skrivelse kan vi ta fram, och kostnaden är inte större än att den ryms inom del två ovan. Därefter är det bara att skicka ut!

Är det slut på kostnaderna sedan? Nej, tyvärr inte. Den stora kostnaden är naturligtvis byggkostnaden. Sedan tillkommer kostnader för bygglov, nybyggnadskarta som kommunen upprättar, eventuellt anslutningsavgifter för vatten, avlopp och el, bankkostnader osv. När bygget kommer igång ska det också finnas en kontrollansvarig som är certifierad för uppgiften. Vi kan åta oss uppgiften och kostnaden brukar då bli 15-20.000 kr med moms. Rollen innebär att vi ska kontrollera så att samhällets minimikrav uppfylls, och innebär ett deltagande vid tekniskt samråd på kommunen, upprättande av en kontrollplan som ska följas under bygget, ett par platsbesök under byggets gång och slutligen ett slutsamråd och rapport/yttrande när allt är klart.

Eftersom den kontrollansvarige endast gör några enstaka platsbesök, finns det de som vill ha en utökad kontroll. Det innebär att du har en oberoende person som följer bygget under hela byggtiden. Det brukar bli i genomsnitt 4-6 tim/vecka, och syftet är att se till att det verkligen blir byggt så som man kommit överens om och som alla handlingar utvisar – att det inte är något som missas eller att det fuskas något. Kontroller görs då innan olika delar byggs in, och kontrollanten kan också företräda dig i olika sammanhang gentemot byggaren under hela processen.