Skara    Götene    Göteborg

Hur vi arbetar

På sidorna här nedanför redovisar vi helt kort hur vi brukar lägga upp vårt arbete. Det varierar naturligtvis rätt mycket beroende på vad det är för typ av uppdrag och vilka önskemål beställaren har.

Texten är mest tänkt som en liten bakgrund för att sedan kunna diskutera vidare varje enskilt projekt. Det finns också möjlighet att läsa mer om hur en arkitekt arbetar på länken, arkitekt.nu.