Skara    Götene    Göteborg

Företaget

Vi strävar efter en mänskligt orienterad, funktionell och vacker arkitektur. Vi arbetar med de flesta typer av projekt för offentlig sektor, företag, kyrkor och privatpersoner. Ett särskilt intresse har vi för kulturhistoriska byggnader samt ekologiska aspekter på byggandet.

Personligt engagemang är ett nyckelord för oss. Vi tycker det är viktigt med helheten i ett byggprojekt. Helst tar vi ansvar för projektet från de första skisserna, via kostnadsberäkning, totalprojektering, kvalitetssäkring, upphandling, byggledning och kontroll till ett fullt färdigt hus. Då får kunden den bästa kontrollen över utförande, kvalité och ekonomi.

Hur vi tänker om hus

Funktion är viktigt för oss liksom en byggnads estetik och kvaliteter i material och detaljer. Vi utgår från beställarens behov och önskemål samt platsens förutsättning när vi skissar på ett hus. Vid ombyggnad utgår vi alltid från det befintliga husets kvaliteter och stil.

Att tänka på när man anlitar en arkitekt

Källa: Sveriges arkitekter

  • Tänk igenom vad du behöver
  • Ta ställning till ersättningsform -rörligt arvode eller fast pris, skriv ett avtal
  • Det du köper handlar om ideér och lösningar
  • Respektera arkitektens upphovsrätt
  • För en aktiv dialog med din arkitekt så du är säker på att du får det som du vill ha det
  • Ta hjälp med myndighetskontakten -arkitekten kan lotsa dig genom byråkratin
  • Förenkla med totalåtagande –arkitekten kan hjälpa dig att samordna alla insatser

Läs mer på, arkitekt.nu

Välkommen att diskutera ert husprojekt med oss!